Galeria

Cyberpunk 2077 - rozgrywka, night city, gangi, samochody, multiplayer, V i rozwój postaci